Young Justice - Season 1 - Ep 24: Performance

Ủng hộ team bằng cách trở thành Premium member. Cảm ơn bạn Tường Nguyễn, 0192_Lê Công Đạt, Kim Lee vừa ủng hộ VietToons.Tv
Loại bỏ quảng cáo Lưu tập này

Thể loại

Action Sci-Fi

Tags

DC

Trả lời: {v replying_comment.user.name v}
{v replying_comment.content v}

Trích dẫn: {v quoting_comment.user.name v}
{v quoting_comment.content v}

Đăng nhập
  • {v comment.user.name v} {v (new Date(comment.created_at)).toLocaleString() v}

    {v comment.quote_comment.content v}{v comment.content v}

  • {v review.review_title v} {v (new Date(review.created_at)).toLocaleString() v} bởi {v review.user.name v} {v review.rating_star v}

    {v review.review_content v}