Castlevania: Nocturne mới nhất

Ủng hộ team bằng cách trở thành Premium member.

Xem tập mới nhất
Xem từ đầu

Castlevania: Nocturne

  • 0.0
  • Action
  • 0m22s
  • 18+
Giới thiệu

Castlevania: Nocturne do Clive Bradley sáng tạo và viết kịch bản và Kevin Kolde sản xuất cho Netflix. Phim lấy bối cảnh hơn 200 năm sau sự kiện của phần phim đầu.

Thể loại

Action Dark Fantasy

Trả lời: {v replying_comment.user.name v}
{v replying_comment.content v}

Trích dẫn: {v quoting_comment.user.name v}
{v quoting_comment.content v}

Đăng nhập
  • {v comment.user.name v} {v (new Date(comment.created_at)).toLocaleString() v}

    {v comment.quote_comment.content v}{v comment.content v}

  • {v review.review_title v} {v (new Date(review.created_at)).toLocaleString() v} bởi {v review.user.name v} {v review.rating_star v}

    {v review.review_content v}