Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre mới nhất

Thông báo ngừng hoạt động

Xem tập mới nhất
Xem từ đầu

Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre

  • 0.0
  • Dark
  • 0m25s
  • 18+
Giới thiệu

Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre là một series được dựa trên tác phẩm của tác giả Junji Ito do Netflix phát hành.

Thể loại

Dark Horror

Trả lời: {v replying_comment.user.name v}
{v replying_comment.content v}

Trích dẫn: {v quoting_comment.user.name v}
{v quoting_comment.content v}

Đăng nhập
  • {v comment.user.name v} {v (new Date(comment.created_at)).toLocaleString() v}

    {v comment.quote_comment.content v}{v comment.content v}

  • {v review.review_title v} {v (new Date(review.created_at)).toLocaleString() v} bởi {v review.user.name v} {v review.rating_star v}

    {v review.review_content v}