Batman: The Doom That Came to Gotham mới nhất

Thông báo ngừng hoạt động

Xem tập mới nhất
Xem từ đầu

Batman: The Doom That Came to Gotham

  • 0.0
  • Action
  • 1m20s
  • 18+
Giới thiệu

Batman: The Doom That Came to Gotham là bộ phim được chuyển thể từ bộ truyện cùng tên của tác giả Mike Mignola và Richard Pace

Thể loại

Action Dark Fantasy

Trả lời: {v replying_comment.user.name v}
{v replying_comment.content v}

Trích dẫn: {v quoting_comment.user.name v}
{v quoting_comment.content v}

Đăng nhập
  • {v comment.user.name v} {v (new Date(comment.created_at)).toLocaleString() v}

    {v comment.quote_comment.content v}{v comment.content v}

  • {v review.review_title v} {v (new Date(review.created_at)).toLocaleString() v} bởi {v review.user.name v} {v review.rating_star v}

    {v review.review_content v}