The Simpsons: Treehouse of Horror XXXVII mới nhất

Ủng hộ team bằng cách trở thành Premium member. Cảm ơn bạn Pham Anh, Khanh Nguyen, Quang Minh Le, bada bum, Nguyễn Thanh vừa ủng hộ VietToons.Tv

The Simpsons: Treehouse of Horror XXXVII

  • 0.0
  • Adult's Cartoon
  • 0 m 25 s
  • 18+
Giới thiệu

The Simpsons: Treehouse of Horror XXXVII một tập treehouse tiếp theo của The Simpsons mang phong cách anime, cụ thể là lấy cảm hứng từ Death Note

Thể loại

Adult's Cartoon Comedy

Trả lời: {v replying_comment.user.name v}
{v replying_comment.content v}

Trích dẫn: {v quoting_comment.user.name v}
{v quoting_comment.content v}

Đăng nhập
  • {v comment.user.name v} {v (new Date(comment.created_at)).toLocaleString() v}

    {v comment.quote_comment.content v}{v comment.content v}

  • {v review.review_title v} {v (new Date(review.created_at)).toLocaleString() v} bởi {v review.user.name v} {v review.rating_star v}

    {v review.review_content v}