Game of Thrones: Conquest & Rebellion mới nhất

Thông báo ngừng hoạt động

Xem tập mới nhất
Xem từ đầu

Game of Thrones: Conquest & Rebellion

  • 0.0
  • Action
  • 0m45s
  • 16+
Giới thiệu

Game of Thrones: Conquest & Rebellion là một bộ phim về sự kiện cuộc chinh phạt của Aegon và cuộc nổi loạn của Robert Baratheon, những sự kiện xảy ra trước series phim Game of Thrones của HBO.

Thể loại

Action Fantasy

Trả lời: {v replying_comment.user.name v}
{v replying_comment.content v}

Trích dẫn: {v quoting_comment.user.name v}
{v quoting_comment.content v}

Đăng nhập
  • {v comment.user.name v} {v (new Date(comment.created_at)).toLocaleString() v}

    {v comment.quote_comment.content v}{v comment.content v}

  • {v review.review_title v} {v (new Date(review.created_at)).toLocaleString() v} bởi {v review.user.name v} {v review.rating_star v}

    {v review.review_content v}