This Magnificent Cake! mới nhất

Ủng hộ team bằng cách trở thành Premium member.

Xem tập mới nhất
Xem từ đầu

This Magnificent Cake!

  • 0.0
Giới thiệu

Một bộ phim tuyển tập lấy bối cảnh ở châu Phi thuộc địa vào cuối thế kỷ 19 kể về câu chuyện của 5 nhân vật khác nhau: một vị vua rắc rối, một Pygmy trung niên làm việc trong một khách sạn sang trọng, một doanh nhân thất bại trong chuyến thám hiểm, một người khuân vác thất lạc và một lính đào ngũ trẻ.

Trả lời: {v replying_comment.user.name v}
{v replying_comment.content v}

Trích dẫn: {v quoting_comment.user.name v}
{v quoting_comment.content v}

Đăng nhập
  • {v comment.user.name v} {v (new Date(comment.created_at)).toLocaleString() v}

    {v comment.quote_comment.content v}{v comment.content v}

  • {v review.review_title v} {v (new Date(review.created_at)).toLocaleString() v} bởi {v review.user.name v} {v review.rating_star v}

    {v review.review_content v}