Night of the Hurricane mới nhất

Ủng hộ team bằng cách trở thành Premium member.

Xem tập mới nhất
Xem từ đầu

Night of the Hurricane

  • 9.0
Giới thiệu

Crossover giữa 3 bộ phim của Seth MacFarlane là Family Guy, American Dad! và The Cleveland Show. Gồm những câu chuyện nhỏ của 3 gia đình Peter Griffin, Stan Smith và Cleveland Brown ngày mưa bão.

Trả lời: {v replying_comment.user.name v}
{v replying_comment.content v}

Trích dẫn: {v quoting_comment.user.name v}
{v quoting_comment.content v}

Đăng nhập
  • {v comment.user.name v} {v (new Date(comment.created_at)).toLocaleString() v}

    {v comment.quote_comment.content v}{v comment.content v}

  • {v review.review_title v} {v (new Date(review.created_at)).toLocaleString() v} bởi {v review.user.name v} {v review.rating_star v}

    {v review.review_content v}