The Boys Presents: Diabolical mới nhất

Thông báo ngừng hoạt động

Xem tập mới nhất
Xem từ đầu

The Boys Presents: Diabolical

  • 10.0
  • Action
  • 0m15s
  • 18+
Giới thiệu

The Boys Presents: Diabolical là series hoạt hình dựa trên phiên bản live action của Amazon Prime và bộ comic cùng tên của Dynamite Entertainment

Thể loại

Action Comedy Dark

Trả lời: {v replying_comment.user.name v}
{v replying_comment.content v}

Trích dẫn: {v quoting_comment.user.name v}
{v quoting_comment.content v}

Đăng nhập
  • {v comment.user.name v} {v (new Date(comment.created_at)).toLocaleString() v}

    {v comment.quote_comment.content v}{v comment.content v}

  • {v review.review_title v} {v (new Date(review.created_at)).toLocaleString() v} bởi {v review.user.name v} {v review.rating_star v}

    {v review.review_content v}