Brickleberry mới nhất

Ủng hộ team bằng cách trở thành Premium member.

Xem tập mới nhất
Xem từ đầu

Brickleberry

  • 10.0
  • Adult's Cartoon
  • 16+
Giới thiệu

Loạt phim xoay quanh một nhóm kiểm lâm làm việc hàng ngày trong Vườn Quốc gia hư cấu Brickleberry gần Hazlehurst ở vùng Driftless của Illinois.

Thể loại

Adult's Cartoon Comedy Dark

Trả lời: {v replying_comment.user.name v}
{v replying_comment.content v}

Trích dẫn: {v quoting_comment.user.name v}
{v quoting_comment.content v}

Đăng nhập
  • {v comment.user.name v} {v (new Date(comment.created_at)).toLocaleString() v}

    {v comment.quote_comment.content v}{v comment.content v}

  • {v review.review_title v} {v (new Date(review.created_at)).toLocaleString() v} bởi {v review.user.name v} {v review.rating_star v}

    {v review.review_content v}