Brickleberry mới nhất

Ủng hộ team bằng cách trở thành Premium member. Cảm ơn bạn Pham Anh, Khanh Nguyen, Quang Minh Le, bada bum, Nguyễn Thanh vừa ủng hộ VietToons.Tv

Xem tập mới nhất
Xem từ đầu

Brickleberry

  • 10.0
  • Adult's Cartoon
  • 16+
Giới thiệu

Loạt phim xoay quanh một nhóm kiểm lâm làm việc hàng ngày trong Vườn Quốc gia hư cấu Brickleberry gần Hazlehurst ở vùng Driftless của Illinois.

Thể loại

Adult's Cartoon Comedy Dark

Trả lời: {v replying_comment.user.name v}
{v replying_comment.content v}

Trích dẫn: {v quoting_comment.user.name v}
{v quoting_comment.content v}

Đăng nhập
  • {v comment.user.name v} {v (new Date(comment.created_at)).toLocaleString() v}

    {v comment.quote_comment.content v}{v comment.content v}

  • {v review.review_title v} {v (new Date(review.created_at)).toLocaleString() v} bởi {v review.user.name v} {v review.rating_star v}

    {v review.review_content v}