Inside Job mới nhất

Thông báo ngừng hoạt động

Xem tập mới nhất
Xem từ đầu

Inside Job

  • 10.0
  • Adult's Cartoon
  • 0m31s
  • 18+
Giới thiệu

Bộ phim được ra mắt vào năm 2021 bởi Netflix. Phim được sáng tạo bởi Shion Takeuchi cùng Alex Hirsch, người đã tạo ra Gravity Falls. Phim nói về những bí ẩn cùng những thuyết âm mưu của nước Mỹ

Thể loại

Adult's Cartoon Comedy Dark

Trả lời: {v replying_comment.user.name v}
{v replying_comment.content v}

Trích dẫn: {v quoting_comment.user.name v}
{v quoting_comment.content v}

Đăng nhập
  • {v comment.user.name v} {v (new Date(comment.created_at)).toLocaleString() v}

    {v comment.quote_comment.content v}{v comment.content v}

  • {v review.review_title v} {v (new Date(review.created_at)).toLocaleString() v} bởi {v review.user.name v} {v review.rating_star v}

    {v review.review_content v}