The Simpsons Movie mới nhất

Ủng hộ team bằng cách trở thành Premium member. Cảm ơn bạn Đức Hải Hà, Kiên Phan Trung, Do Tuan Vu, Linh Hoàng, Thông Lê vừa ủng hộ VietToons.Tv

Xem tập mới nhất
Xem từ đầu

The Simpsons Movie

  • 10.0
  • Adult's Cartoon
  • 16+
Giới thiệu

Sau khi bị thị trấn đày ải rồi cuối cùng bị gia đình bỏ rơi, Homer đã hành động để chuộc lỗi cho hành vi dại dột của mình bằng cách ngăn chặn Russ Cargill - giám đốc của EPA đang âm mưu hủy diệt Springfield.

Thể loại

Adult's Cartoon Comedy

Trả lời: {v replying_comment.user.name v}
{v replying_comment.content v}

Trích dẫn: {v quoting_comment.user.name v}
{v quoting_comment.content v}

Đăng nhập
  • {v comment.user.name v} {v (new Date(comment.created_at)).toLocaleString() v}

    {v comment.quote_comment.content v}{v comment.content v}

  • {v review.review_title v} {v (new Date(review.created_at)).toLocaleString() v} bởi {v review.user.name v} {v review.rating_star v}

    {v review.review_content v}